Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vân Trường

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsvantruong@edu.viettel.vn